Sponzorstva in donacije

Pivovarna Laško Union ima pomembno poslanstvo na področju trajnosti in družbene odgovornosti – poleg uspešnega poslovanja želimo prispevati tudi k večji kakovosti življenja širše družbe in lokalnega okolja, v katerem poslujemo.

V Pivovarni Laško Union štirikrat letno odobravamo sponzorstva in donacije v okviru ključnihpodročijpodpore širši družbi, ki so opredeljeni v naši globalni iniciativi trajnostnega razvoja »Varimo boljši svet«:

• zaščita virov pitne vode
• zmanjšanje emisij CO2
• trajnostna oskrba
• odgovorno pitje
• zdravje in varnost
• sodelovanje s skupnostjo

V kolikor menite, da vaša prošnja ustreza našim smernicam, vas vabimo, da izpolnite spodnji obrazec. Prošnje za sponzorstva in donacije sprejemamo izključno po tej poti.
Vašo prošnjo bomo obravnavali zaupno.

Prošnja za sponzorstvo ali donacijo

Osebni podatki

Podatki o prosilcu

Vaše društvo oz. podjetje je ustanovljeno in registrirano za humanitarne, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, kulturne in ekološke namene.


Polje je obvezno.
Polje je obvezno.


Kontaktni podatki


Polje je obvezno.
Polje je obvezno.


Vsebina prošnje za sponzorska sredstva ali donacijo


Izbira je obvezna.
Polje je obvezno.
Polje je obvezno.

Z oddajo prošnje za donacijo ali sponzorstvo se šteje, da je dana osebna privolitev prijavitelja za zbiranje podatkov za namene obravnavo in izvedbo donacije oziroma sponzorstva. Z oddano prijavo prijavitelj privoli, da se njegovi podatki, ki jih je posredoval preko spletnega obrazca, vključijo v zbirko podatkov o prosilcih za donacijska oz. sponzorska sredstva in da se ti podatki obdelujejo zgolj za potrebe obravnave oddane prošnje ter izvedbe donacije ali sponzorstva in obveščanja javnosti o izvedbi.

Pivovarna Laško Union se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki prošenj, ki ne bodo odobrene, bodo izbrisani najkasneje 1 leto po oddaji prošnje. Podatki o odobrenih donacijah in sponzorstvih se bodo hranili trajno ali za najmanj 5 let.