Družbena
odgovornost

kot zmagovalna kombinacija med poslom in družbo
strokovno / odgovorno / dolgoročno / merljivo

V Pivovarni Laško Union d.o.o. je družbena odgovornost sestavni del poslovne strategije upravljanja podjetja in poslovne miselnosti. Je model poslovne odličnosti in naša konkurenčna prednost. Je naša vrednota in izbira. Zavezuje nas k aktivnostim, ki vodijo v družbeno koristnost in temeljijo na znanju ter partnerskem sodelovanju.

Trajnostni razvoj, družbena odgovornost, sponzorstva in inovacije so štirje stebri našega družbeno odgovornega poslovanja. Zavedamo se njihovega poslovnega, družbenega in komunikacijskega učinka. Lahko ga poimenujemo kot trojno dividendo – za posel, za okolje in za družbo.

Družbena odgovornost zahteva proaktivni pristop, zaradi česar spreminja in izboljšuje organizacijsko kulturo, njen pomen pa je občuten izven praga podjetja. Je potovanje in ne destinacija, v ospredje postavlja ljudi in visoka etična načela. Gradi iskrena partnerska sodelovanja. Na ta način dokazujemo, da smo podjetje, ki vidi dlje in globje od lastnih problemov in interesov, da imamo fokus našega poslanstva in vrednot, pa tudi, da to počnemo iskreno in dosledno. Smo podjetje, ki ne samo sponzorira in donira temveč vzgaja. Verjamemo v moč dobrih idej in iskrenost namer – v dobro partnersko sodelovanje.

Ena od naših strateških zavez je utrditi družbeno odgovornost kot del DNK našega poslovanja, zaposlenih in poslovnih partnerjev z osnovnim vodilom – delaj skupaj, bodi relevanten in postavi se v kožo drugega.

Temeljne zaveze družbeno
odgovornega poslovanja

V Pivovarni Laško Union d.o.o. proizvajamo in polnimo pivo, osvežilne brezalkoholne pijače in vodo. Visoko kakovost in varnost živil zagotavljamo z izvajanjem obvez iz standardov ISO 9001, 14001 in IFS ter z njihovim certificiranjem. Zavezani smo, da bomo razvijali in proizvajali pivo in ostale pijače, s katerimi bomo izpolnjevali vse zahteve na področju živilske industrije ter zahteve in pričakovanja naročnikov in potrošnikov.

Stalno bomo izboljševali učinkovitost dela pri vseh naših dejavnostih, ki vplivajo na uspešnost poslovanja. Izboljševali bomo kakovost piva in drugih pijač ter kakovost storitev. Uspešno bomo razvijali odnose z dobavitelji in ostalimi poslovnimi partnerji.

Temeljne zaveze do zaposlenih

Zavedamo se, da uspešno podjetje sestavljajo (naredijo) uspešni posamezniki. Omogočamo ustvarjalno delovno okolje, podpiramo korporativno kulturo spoštovanja, zaupanja, srčnosti, znanja in sodelovanja, ki vsem zaposlenim omogoča, da izživijo svoje potenciale in napredujejo v osebnem razvoju in poslovni karieri. Verjamemo v vodenje z vrednotami in zgledom. Če stopimo skupaj, zmoremo vse. Zadovoljni zaposleni vodijo do zadovoljnih kupcev.

Temeljne zaveze do okolja, v katerem delujemo

Zavedamo se pomena ohranjanja okolja in sledimo smernicam trajnostnega razvoja. Poleg zagotavljanja visoke kakovosti in varnosti izdelkov skrbimo, da smo odgovoren član skupnosti in okolja, kjer delujemo. Zmanjševali bomo negativne vplive na okolje tako, da bomo skrbeli za čim bolj racionalno rabo surovin, materialov in energije. Izpolnjevali bomo vse zakonodajne zahteve s področja proizvodnje piva in pijač, okolja ter varnosti in zdravja. Preprečevali bomo možnosti za onesnaževanje okolja in možnosti za nastanek nesreč pri delu ali drugih izrednih dogodkov.
Verjamemo, da smo v poslu ljudi – z njimi in zanje. Pri uresničevanju ciljev poleg zaposlenih vključujemo tudi naročnike, dobavitelje, zunanje izvajalce in druge poslovne partnerje. To dosegamo z aktivnim komuniciranjem, obveščanjem in izobraževanjem.
Zavedamo se, da je uspeh v dolgoročni in dosledni strategiji. Naša sponzorstva in donacije so dolgoročna zaveza podpori v športu, kulturi, izobraževalnih dejavnostih, varovanju okolja, znanosti, zdravstvu in različnih enkratnih projektih.
Še posebej smo ponosni, da pri sponzorstvih in donacijah ne podpiramo samo že uveljavljene vrhunskosti, temveč podporo namenjamo tudi mladim in neuveljavljenim projektom.

Verjamemo, da je eno dejanje vredno več kot 10.000 obljub. Ne samo, da podpiramo projekte, mi jih živimo. Sponzorstva so partnerska sodelovanja, ki jih umestimo v vse segmente našega poslovanja.

Za sponzorstva, donacije in ostale projekte družbene odgovornosti smo v zadnjih 6 letih namenili približno 36 milijonov evrov.

Ponosni podpornik slovenskega športa

Na nacionalni ravni
Nogometna zveza Slovenije, NZS www.nzs.si
Rokometna zveza Slovenije, RZS www.rokometna-zveza.si
Košarkarska zveza Slovenije, KZS www.kzs.si
Hokejska zveza Slovenije, HZS www.hokej.si
Smučarska zveza Slovenije, SLO SKI www.sloski.si
Olimpijski komite Slovenije, OKS www.olympic.si
Planica www.planica.si
Hrvaška košarkarska zveza, HKS www.hks.hr
Slovenska biatlonska reprezentanca
Teniška zveza Slovenije, TZS www.tenis-slovenija.si

Na klubski ravni
Nogometni klub Olimpija, NK Olimpija, www.nkolimpija.si
Nogometni klub Maribor, NK Maribor www.nkmaribor.com

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško, RK Celje Pivovarna Laško www.rk-celje.si
Košarkarski klub Union Olimpija, KK Union Olimpija www.union.olimpija.com
Košarkarski klub Laško Zlatorog, KK Laško Zlatorog www.kosarkarskiklub-lasko.si

Ženski rokometni klub Krim

Hokejski Klub Jesenice www.hddjesenice.si
Hokejski klub Olimpija www.hkolimpija.si

Prireditve
Ljubljanski maraton
Maraton Franja

Ponosni podpornik kulture
Pivo in cvetje www.pivo-cvetje.si
Zlatorogova Transverzala – Gremo v hribe www.gremovhribe.si
Cankarjev dom www.cd-cc.si
Festival Ljubljana www.ljubljanafestival.si

Ponosni podpornik družbeno odgovornih projektov
Pij odgovorno & Brewing a better future

Vsako sodelovanje se začne s prvim korakom. Pivovarna Laško Union d.o.o. je za javnosti odprta družba. Z vsemi zainteresiranimi aktivno sodelujemo. Pozorno spremljamo vaše pobude, povezujemo ideje in iščemo skupne zgodbe s ciljem biti vsak dan boljši. To počnemo iskreno, dosledno in zaupamo v vzpostavitev dolgoročnega in obojestransko koristnega odnosa. Za več informacij glede donatorskih in sponzorskih vlog smo vam na voljo na naslovu: info.plu@heineken.com